Společnost Ježek, a. s. vznikla v roce 1997 (obchodní rejstřík) jako nástupce předchozích podnikatelských aktivit Ing. Jana Ježka. Společnost sídlí od svého vzniku na adrese Varšavská 30, Praha 2 – Královské Vinohrady. Statutární orgány společnosti prošly od vzniku společnosti minimálními změnami, předsedou představenstva a ředitelem společnosti je Ing. Jan Ježek.

Společnost je rozdělena na dvě základní divize:
- daňového poradenství
- vedení účetnictví

Společnost založila tři dceřiné společnosti, které tvoří společně s mateřskou společností skupinu poskytující účetní služby a daňové poradenství. Dceřiné společnosti, které nejsou plátci DPH, poskytují své služby neplátcům daně z přidané hodnoty.

Společnost průměrně zaměstnává 21 osob. Všichni zaměstnanci společnosti jsou pravidelně proškolováni nejlepšími odborníky v daňové a účetní problematice.